Connect with us

Hi, what are you looking for?

Helsinki:AKT

Sveriges starkare ekonomi gör svenskarna

#Sveriges #starkare #ekonomi #gör #svenskarna

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
25.10.2022 kl. 10.00

Aktias rapport: Sveriges starkare ekonomi gör svenskarna mer förmögna

En sak är obestridlig: de svenska hushållen är i genomsnitt ekonomiskt mer förmögna än de finländska. Men varför är det så? Enligt Aktias chefsekonom Lasse Corin kan man med en viss generalisering säga att de svenska hushållen i genomsnitt har mer av allt, men det finns en del i skillnader i förmögenhetens struktur. Finländarna har mer insättningar och svenskarna mer fondplaceringar. Svenskarna har också större skulder, vilket hjälper dem att ytterligare öka på sin förmögenhet.

Denna skillnad förklarar ändå inte de svenska hushållens större förmögenhet. Den största orsaken till att förmögenheten är större i de svenska hushållen är en bättre ekonomisk konkurrenskraft. Sveriges ekonomi har vuxit snabbare och bytesbalansen är klart positiv. I Finland tog det tio år att ta igen förlusterna i bruttonationalprodukten efter finanskrisen. Dessutom har vår bytesbalans visat ett underskott i flera år. Samtidigt har sysselsättningsgraden i Sverige varit högre, vilket har inneburit en högre lönesumma i hela nationalekonomin och bättre förutsättningar för att öka förmögenheten.

Svenskarna är i genomsnitt 70 000 euro mer förmögna än finländarna

I fjol var den genomsnittliga bruttoförmögenheten1 bland svenskarna 236 000 euro och bland finländarna 169 000 euro. Inga skulder har dragits av från förmögenheten. Efter avdrag för skulder var svenskarnas genomsnittliga förmögenhet 187 000 euro och finländarnas 131 000 euro. Skillnaden i förmögenheten förklaras ofta av att svenskarna har ett aktivare grepp om placeringar.

Finländarna har mer insättningar och svenskarna har mer fondplaceringar. Denna skillnad förklarar dock inte de svenska hushållens större förmögenhet. Den största orsaken till att förmögenheten är större i de svenska hushållen är en bättre ekonomisk…

Read on GNW: Sveriges starkare ekonomi gör svenskarna

You May Also Like

press release

With a deep understanding of the latest tech, Erbo helps businesses flourish in a digital world.

Business

State would join dozens of others in enacting legislation based on federal government’s landmark whistleblower statute, the False Claims Act

Health News

The cosmetic and facial plastic surgery practice is hosting a grand opening celebration and ribbon cutting for its new Chattanooga state-of-the-art location.

press release

#Automotive #Carbon #Canister #Market #Projected #Hit #USD New York, US, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) —  According to a comprehensive research report by Market...