Connect with us

Hi, what are you looking for?

Helsinki:AKT

Aktia och CGI inleder strategiskt samarbete

#Aktia #och #CGI #inleder #strategiskt #samarbete

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
11.10.2022 kl. 9.00

Aktia och CGI inleder strategiskt samarbete

Aktia Bank Abp och IT-servicebolaget CGI Suomi Oy har undertecknat ett avtal om strategiskt samarbete, vilket innebär att det samföretag mellan Aktia och CGI som nu grundas i fortsättningen kommer att leverera en betydande del av underhålls- och utvecklingstjänsterna för IT-systemen i Aktias bankverksamhet. Samarbetet stöder Aktias strategiska mål att utveckla bolagets bankverksamhet och tjänster och att vara Finlands ledande kapitalförvaltarbank. I och med partnerskapet övergår cirka 50 specialister inom Aktias IT-tjänster till samföretaget redan före årsskiftet. Samtidigt överförs en betydande del av kapacitets- och maskinsalstjänsterna inom Aktias bankverksamhet till CGI.

Med hjälp av det strategiska samarbetet bedömer Aktia att man också kommer att uppnå kostnadsbesparingar på flera miljoner euro under avtalsperioden på minst fem år. En del av detta kommer att användas för att utveckla digitala tjänster.

”Det strategiska partnerskapet med CGI är en del av den långsiktiga produkt- och tjänsteutvecklingshelheten på Aktia. Vi har redan förnyat vårt basbanksystem och vi bygger ständigt vidare på detta. Det samarbete som nu inleds stärker ytterligare banktjänsterna för Aktias kunder och påskyndar utvecklingen av nya, konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Vi effektiviserar och utvecklar IT-funktionerna och säkerställer tillsammans med vår strategiska partner en leverans- och utvecklingskapacitet av banktjänster som är skalbar efter Aktias behov. Samarbetet förbättrar också tillgången på kritisk IT-arbetskraft och därigenom att Aktias tjänster också i framtiden uppfyller reglerings- och riskhanteringskraven i finansbranschen, som befinner sig i ett brytningsskede”, säger Sari Leppänen, dataförvaltningsdirektör på Aktia.

”Vi är tacksamma för Aktias förtroende och…

Read on GNW: Aktia och CGI inleder strategiskt samarbete

You May Also Like

press release

With a deep understanding of the latest tech, Erbo helps businesses flourish in a digital world.

Business

State would join dozens of others in enacting legislation based on federal government’s landmark whistleblower statute, the False Claims Act

Health News

The cosmetic and facial plastic surgery practice is hosting a grand opening celebration and ribbon cutting for its new Chattanooga state-of-the-art location.

press release

#Automotive #Carbon #Canister #Market #Projected #Hit #USD New York, US, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) —  According to a comprehensive research report by Market...